Praktiske informationer

Indflytning

Når en ny beboer flytter ind på Degnebo vil han eller hun blive modtaget af sit primær team som vil være sammen med den unge hele dagen.
Inden flytningen har der været et besøg, hvor den unge har set det værelse hvor han eller hun skal bo. For en ung under 18 vil der som udgangspunkt være en seng, reol, klædeskab stillet til rådighed på værelset. Resten af værelset skal den unge selv være med til at designe.


Transport

Som udgangspunkt er den unge selv transporterende til hjemmeweekends. I de særlige tilfælde hvor der er behov for at Degnebo står for transporten, aftales det forløb med den unge, forældre og kommune.

Brug af rejsekort
De rejsekort som Degnebo udleverer til vores  unge i forbindelse med transport er Degnebos kort. Man kan benytte et rejsekort til følgende ting:

  • Hjem transport hver anden weekend til forældre. Derudover må kortet ikke benyttes i hjemme weekends. Benyttes det alligevel skal den unge selv betale udgiften.
  • Hvis den unge skal handle tøj, dog skal det være en fast aftale med pædagogen og der gives ikke til flere ugentlige eller månedlige handledage.
  • Transport til et lægebesøg/tandlæge

Lommepenge

Der bliver udbetalt lommepenge efter KL’s gældende takster. 


Computer

Når man flytter ind på Degnebo må man gerne have enten sin computer eller IPad med videre med.
Degnebo har et trådløst elev/beboer netværk som man kan kobles på. Der er forskel på hvor længe netværket er åbent på de tre afdelinger. I weekends er netværket åbent længere.


Kæledyr

Det ikke er muligt at have egne kæledyr på Degnebo. 


Rygepolitik

1. Det er kun tilladt for  de unge under 18 år at ryge på Degnebos matrikel, såfremt at de har en skriftlig tilladelse fra forældremyndighedsindehavere.

2. Det er forbudt for alle, at ryge indendørs.

3. Unge under 18 år med rygetilladelse skal være selvforsynende. Dvs. at de voksne på Degnebo hverken køber eller låner cigaretter til børnene.

4. Der må kun ryges ved et særligt anvist rygeområde.

5. For de ansatte på Degnebo gælder det, at der ikke må ryges i arbejdstiden


Kostpolitik

På Degnebo er vi optaget af, at vores unge tilbydes en sund og nærende kost. Til alle måltider serveres der et varieret tilbud.


Medicin

De børn og unge som får medicin i forbindelse med en diagnose eller kortere sygdomsforløb håndteres af personalet på Degnebo. Det betyder, at man som forældre ikke har hverken den praktiske eller økonomiske opgave i forhold til medicingivning. Der er en medicinansvarlig på Degnebo som i samråd med den daglige leder sikrer, at medicinen til det enkelte barn/ung er korrekt ordineret og bliver udleveret. Alt medicin er individuelt opdelt i medicinæsker og opbevares i aflåste medicinskabe.

Tøjpenge

Der udbetales tøjpenge hver måned udfra KL’s taksttabel.
Der skal desuden også afholdes udgifter til person hygiejne artikler fra lommepengene.

 

Scroll to Top
Vi arbejder på en ny hjemmeside
This is default text for notification bar