Degnebos personale

For de ansatte på Degnebo gør det sig gældende, at de har en bred erfaring og viden om målgruppen. Vores personalegruppe har de faglige kompetencer og kvaliteter som vi vægter som vigtige i det udviklende arbejde med vores borgere.

På Degnebo vægtes fælles sparring, kompetenceudvikling og vidensdeling i form af fagligt relevante temadage, ekstern supervision og kompetenceløft.

Scroll to Top