Praktiske informationer (Over 18 år)

Som 18 årig på Degnebo har man fuld bestemmelsesret over eget liv. Der tilbydes individuelle hjælpeaftaler såfremt den unge ønsker det eksempelvis omkring økonomi, medicinhåndtering, hjælp til udførelse af praktiske færdigheder, mødedeltagelse til uddannelses og arbejds relaterede møder.

Scroll to Top