Botilbuddet Degnebos ydelsesbeskrivelse 2020

 

Overordnet formål

Botilbuddet Degnebo er et nystartet botilbud for unge og voksne mellem 16-30 år. Der arbejdes ud fra en lettere struktureret hverdag, hvor vores unge/voksne har mulighed for at få tilpasset hjælp, støtte og styring i forhold til almen daglig livsførelse. Gennem den anerkendende tilgang og pædagogiske/behandlingsmæssige indsats er sigtet at den enkelte unge/voksne får opbygget selvværd, selvtillid og ansvarlighed således at den enkelte opnår en hverdag med øget selvstændighed og livskvalitet.

Lovgrundlag

Botilbuddet Degnebo er Godkendt i henhold til lov om social service § 66, stk. 1 nr 5 og § 107.

Fordelt med 4 pladser godkendt efter § 66, stk. 1 nr 5 og 4 pladser godkendt efter §107 et midlertidigt tilbud.

Degnebo er under tilsyn af Social tilsyn Hovedstaden.

Cvr.nr.40799958

Pris

Takst 57.791,66 kr ( 2020 pris )

Egenbetaling

Se særskilt ydelsestakst

Beskrivelse af Degnebos fysiske rammer

Degnebo ligger landligt lidt udenfor Jyderup stationsby. De fysiske rammer består af ca. 350 kvm fordelt på 2 etager. Huset er indrettet hjemligt og lyst. Der er stor græsplæne og terasseområder. Hver ung har sit eget værelse med adgang til badeværelse, køkken og fællesarealer. Det er vigtigt for Degnebo at de unge er med til at indrette og designe rammerne, da det er deres hjem.

Degnebo har 8 pladser fordelt på 2 etager.

Målgruppebeskrivelse

Målgruppen er kendetegnet ved at være unge og voksne af begge køn mellem 16-30 år med sociale, følelsesmæssige og intellektuelle udfordringer samt psykiske lidelser som ADHD, autisme og angst.

 

Personale

Degnebo har ingen lukkedøgn.

Ved 8 indskrevne unge/voksne består Personalesammensætningen af 1 daglig leder, 3 fuldtidspædagoger, 1 fast vikar  og 1 pæd. Medhjælper + teknisk medarbejder.

Der er sovende nattevagt 3 gange om ugen samt morgenvagt alle hverdage. Den sovende nattevagt er fleksibel i forhold til ugen.

I hverdagen møder personalet kl. 14.30 til kl.23.00

I weekends møder personalet kl. 12 – kl.24.00

Der er tilkaldevagt døgnet rundt.

Pædagogiske grundlag

Det overordnede mål for den enkelte unge er, at der gennem ligeværdig relation og anerkendelse opbygges selvværd, selvtillid og ansvarlighed for at opnå en tryg hverdag, hvor den unge udvikler selvstændige færdigheder med det fokus, at kunne overgå til egen bolig på et tidspunkt.

Degnebos pædagogiske grundlag tager udgangspunkt i relations pædagogikken, hvor der arbejdes med respekt, forståelse, humor og tryghed. Vi tror på, at vi gennem en ligeværdig relation har den unge med som en aktiv medspiller i eget liv.

For os er den gensidige respekt vigtig. Det indebærer at overholde aftaler, behandle andre med respekt og optræde ansvarligt, både overfor de øvrige unge på Degnebo og i høj grad for det omgivende samfund. Det handler også at forstå og acceptere konsekvenserne af og mulighederne i de valg man træffer.

På Degnebo tager vi udgangspunkt i, at en hver ung/voksen har ret til at blive behandlet individuelt og med udgangspunkt i en særlig tilrettelagt og målrettet behandlingsmæssig indsats. Derfor arbejdes der ud fra den enkeltes individuelle behov og dette vil være omdrejningspunktet for de pædagogiske tiltag, der skal understøtte den unges hverdag samt udvikle mulige kompetencer.

På Degnebo har vi fokus på vigtigheden i, at den unge/voksne er tilknyttet et uddannelsesforløb eller beskæftigelse. Vi ligger op til en tæt og kontinuerlig dialog med uddannelsestilbud da vi er af den overbevisning at vores unge skal have et udviklende og meningsgivende dagtilbud der peger i retning af en begyndende selvstændiggørelse.

 

Pædagogik og metoder

Vores pædagogik og metoder tager udgangspunkt i den anerkendende relations pædagogik hvor fokus er på at understøtte en personlig og social udvikling. Hverdagen er i nogen grad struktureret og der tilbydes den nødvendige støtte til ADL. Derudover kan de behandlingsmæssige og pædagogiske indsatser tage udgangspunkt i:

  • Motiverende samtaler
  • Psydoedukation
  • Jeg-støttende samtaler
  • Kognitive terapi forløb
  • Systemisk terapi.

Degnebo afholder to aktivitetsture årligt. En sommertur og en vintertur. Vi tilbyder en årlig juletur til København med spisning og indkøb.

Derudover afholdes der arrangementer for de unge/voksne og deres pårørende 2 gange om året.

Dokumentation

Vores pædagogiske indsats dokumenteres hver dag i vores digitale Woodbo system. De opstillede aftalte mål jævnfør handleplanen ligger som etiketter i systemet og der kan løbende måles samt evalueres og justeres i forhold til indsats og effekt sammen med den enkelte.

 Målene trækkes ud som data til de halvårlige statusrapporter som afholdes med den unge/voksne, kommune, pædagogisk team og eventuelt pårørende.

 

 

Scroll to Top
Vi arbejder på en ny hjemmeside
This is default text for notification bar